admin@yaa.org.ua

Звернення до народних депутатів: Негулевського Ігоря Петровича та Савчук Оксани Василівни


Play

Звернення голови ГО "Українська Автомобільна Асоціація"


Play

Відкритий лист до Автошкіл


Завантажити PDF

Наша громадська діяльність


Петиція про внесення змін до законопроєкту №2201 від 02.10.2019 року «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух»Завантажити PDF

ПРО УАА

Вітаємо Вас на сайті Української Автомобільної Асоціації (далі УАА або Асоціація). Тут можна дізнатися все про діяльність автошкіл України, а також знайти всі контактні дані для запису на курси водіїв в будь-якому місті. Майбутніх автомобілістів зацікавить рейтинг автошкіл України, який допоможе визначитися з вибором навчального закладу. Наш сайт корисний не тільки водіям будь-якого з видів транспорту. УАА об'єднує в собі цілий ряд різних громадських організацій, а також взаємодіє з профільними державними установами, переслідуючи ряд цілей, які включають широкий спектр діяльності від юридичного захисту членів Асоціації до впровадження важливих законодавчих ініціатив.


Основні цілі УАА

На даний момент наша Асоціація поставила перед собою наступні цілі:


 • асоціація надає всеосяжний захист інтересів, які не суперечать українському законодавству, як Товариства в цілому, так і кожного його окремого члена в усіх державних органах, громадських та інших організаціях;

 • впровадження сучасних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху. Будь-якими засобами зменшувати кількість летальних випадків та травмування всіх учасників дорожньо-транспортних пригод;

 • розробка єдиних вимог до автошкіл, які виключають роботу некомпетентних інструкторів, викладачів і вдосконалення самого інституту підготовки водіїв, розвитку професійно-технічної освіти у всіх транспортних галузях;

 • розуміючи важливість розвитку правової держави та становлення громадянського суспільства, що керується принципом верховенства права, Асоціація буде працювати над формуванням в автомобільній спільноті морального етичного кодексу і культури;

 • виходячи з принципів чесної економічної конкуренції, ми прагнемо до обмеження будь-якого роду монополізму в транспортній галузі, ведемо боротьбу з будь-якими проявами недобросовісної конкуренції, як то надання переваг державними органами окремим компаніям шляхом махінацій в тендерах на проведення робіт по ремонту або зведенню дорожньої інфраструктури, тощо. Наша діяльність спрямована на забезпечення розвитку економіки України в області наземного транспорту, як на державному, так і на комерційному рівні.

Наша діяльність ні в якій мірі не спрямована на отримання прибутку, УАА є неприбутковою організацією.

Місія та цінності УАА

Основною місією УАА є забезпечення рівноправних, прозорих, взаємно вигідних та законних умов співпраці підприємств, громадських організацій та державних органів у галузі наземного, водного та авіаційного транспорту України


Будь-яка організація, що входить в Громадське об'єднання УАА повинна сповідувати основні цінності Асоціації, а також керуватися наступними важливими принципами:


 • Всі учасники Громадського об'єднання УАА будують свою взаємодію з будь-якими іншими організаціями, виходячи з поваги та взаємовигідного співробітництва. Дії членів Асоціації координуються, бо це є запорукою якнайшвидшого досягнення загальних цілей. Координація дасть можливість уникнути дублювання послуг різними учасниками та, навпаки, дозволить об'єднати сили й засоби для реалізації намічених завдань.

 • В діяльності членів УАА дотримуються принципи прозорості та чесності, відсутня корупційна складова. Будь-які рішення приймаються виходячи з відповідальності не тільки перед контролюючими органами та донорами організації, а й перед усіма членами організації, партнерами та громадськістю.

 • Забороняється використання в особистих цілях членства в Асоціації. Також заборонені маніпуляції з правилами УАА для отримання особистої вигоди.

 • Забороняється використання можливостей Асоціації в будь-якій діяльності, що ганьбить як саму Асоціацію, так і будь-якого з її членів. Учасники УАА повинні розуміти, що будь-які їхні дії, що суперечать чинному законодавству або нормам загальноприйнятої моралі, впливають на сприйняття громадськістю всієї Української Автомобільної Асоціації.

Основні завдання УАА

 1. Гармонізація законів України, що регламентують транспортну сферу діяльності, до законодавства Євросоюзу, модернізація українського правового поля з урахуванням досвіду та інновацій передових демократичних країн;
  Кроки, необхідні для виконання цього завдання:

  • налагодження плідної співпраці з державними та приватними установами та організаціями для ефективного вирішення соціальних і юридичних питань членів ГО і будь-яких інших учасників транспортного процесу;

  • здійснення незалежного громадського моніторингу за виконанням законів, нормативних актів в області наземного, водного та авіаційного транспорту України, а також постійне і докладне висвітлення результатів такого моніторингу в засобах масової інформації, донесення результатів громадянського моніторингу до профільних державних структур будь-якого рівня;

  • розробка та винесення на публічну дискусію пропозицій щодо реформування та модернізації транспортної галузі України, після чого обрані суспільством конструктивні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства будуть надані відповідним державним органам;

  • налагодження плідної співпраці з профільними іноземними організаціями та установами, якщо їх цілі не суперечать цілям УАА. Укладення міжнародних договорів між суб'єктами транспортної галузі України та закордонними організаціями, націленими на розвиток транспортної інфраструктури та законодавства України, але не суперечать законодавству обох сторін і міжнародним зобов'язанням України.

 2. Консолідація роботи членів УАА по реалізації їх інтелектуального та професійного потенціалу, забезпечення всебічного захисту своїх прав та інтересів (соціальних, культурних, економічних, освітніх, тощо). Дана мета досягається завдяки наступним діям нашого об'єднання:
  • постійна робота на інформаційному полі, що являє собою формування загальнодоступних інформаційно-довідкових фондів і онлайн банків даних. У таких банках даних, члени Української Автомобільної Асоціації, а також будь-які зацікавлені особи зможуть отримати своєчасну юридичну допомогу і звернутися за соціальним захистом як від державних контролюючих органів (у разі їх неправомірних дій), так і від інших учасників транспортного ринку;

  • збір і систематизація інформації про публічні заходи з формування і розвитку в Україні громадянського суспільства, побудованого на засадах гуманізму, демократії та верховенства права. Донесення зібраної інформації до всіх учасників Асоціації, публічне поширення такої інформації серед всіх зацікавлених осіб і організацій;

  • тісний контакт з представниками державної влади та органами місцевого самоврядування з метою збору інформації, що сприяє виконанню завдань і досягнення цілей, поставлених перед Асоціацією в цілому і перед кожним з її членів окремо;

  • правовий захист інтересів Асоціації та кожного її представника у відповідному державному органі законодавчої, судової та виконавчої влади, захист інтересів членів УАА в будь-яких громадських органах, якщо ці інтереси не суперечать українському законодавству.

 3. Формування в Україні конкурентного середовища, базисом якої стане дотримання справедливих і рівних умов роботи для кожного учасника ринку, незалежно від форми власності організації.
  Ця мета буде досягнута завдяки:

  • створенню та впровадження методології розрахунку та узгодження індикативних цін на товари, що відносяться до транспортної галузі України. Методологія розрахунку торкнеться товарів, що пов'язані з наземним транспортом, безпосередньо або опосередкувано;

  • систематичному публічному цивільному нагляду за роботою організацій усіх форм власності з наданням розголосу випадкам, що виходять за рамки законів України;

  • участі в комплексному розвитку інфраструктури транспортної галузі, допомоги у фінансовій підтримці та матеріально-технічному забезпеченні інфраструктурних об'єктів, що відносяться до транспортної сфери;

  • імплементації в науковий, навчально-методичний і освітній процеси передових методів і технологій, удосконалення процесу навчання, використовуючи вітчизняний та іноземний досвід. Наприклад, внесення правок в Законодавство автошкіл України, перегляд вимог до отримання водійських прав, правил дорожнього руху та інше.